Müsned- İmam Ahmed

Tanımlama

Müsned, Nebevi Hadislerin Müsned olarak yer aldığı bir kitaptır. Hadis kitapları arasında en kapsamlı ve en tanınmış olanlarından bir tanesidir. Yirmi altı bin hadis içermektedir. İçinde Buhari ve Müslim'de yer almayan bir çok sahih hadis bulunmaktadır. İmam Ahmed bu kitabı, önemli bir kaynak ve öncü olması için derlemiştir. Tüm müsnedlerde olduğu gibi bu kitapta da hadisler, rivayet eden sahabelerin isimlerine göre sıralanmıştır. Geniş hacimli bir kitap olup, içinde bulunan hadislerin sayısı yaklaşık olarak kırk bine ulaşmıştır. On bin hadis tekrar olup, üç yüz hadis sülasidir/İmam Ahmed ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında üç ravi vardır. Kitap müsned şeklinde derlenip, her sahabenin rivayeti bir yerde zikredilmiştir. Bu kitapta kendisinden müsned olarak rivayet olunan sahabe sayısı dokuz yüz dörttür.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli