İslamda Sünnetin Yeri

Tanımlama

Bu kitapta sünnetin İslam dininin ikinci temel kaynağı olduğu, Kur'an'dan sonra sünnetin geldiği anlatılmaktadır. Yazar İslam dininde sünnetin önemini ele almaktadır. Sünnetin hüccet olması konuda şüphe yayanlardan sakındırmak ta, muhalif kimselerin şüphelerine cevap vermektedir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli