Dört Esas

Tanımlama

Mücedid Şeyhul-İslam İmam Muhammed b. Abdulvehhab rahimehullah bu özet risalesi tevhit ile ilgili kuralların takrir ve bilinmesi hakkında önemli konuları içermektedir. Şirk, şirk ehli hakkında onlarla ilgili hüküm meselesi, menfi ve müspet şefaat konuları ele alınmıştır.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli