Nevakizu’l-İslam

Tanımlama

Ey Müslüman Kimse! Bil ki, Allah Subhanehu ve Teala bütün insanları İslam dinine girmekle sorumlu tutmuş, ona bağlanmayı emretmiş, ona ters düşen şeylerden de sakınmalarını buyurmuştur. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bu dine davet etmesi için göndermiştir. O'na tabi olan kimsenin hidayete erdiğini, yüz çevirenin de sapıklığa düştüğünü bildirmiştir. Bir çok ayette kişiyi dinden çıkaracak hususlardan, şirk ve küfrün çeşitlerinden de sakındırmıştır. Alimler dinden riddet eden/çıkan kişinin bir çok sebepten dolayı çıkabileceğini, dini bozan şeylerin çeşitli olduğunu beyan etmişlerdir. Dinden çıkan kimsenin kan ve malının helal olacağını açıklamışlardır. Bu dini bozan şeylerden dolayı, kişi İslam dininden de çıkmış sayılır. Mücedid İmam Muhammed b. Abdulvehhab rahimehullah dinden çıkaran bazı hususları bu kitabında açıklamıştır.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli