Peygamber Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- İncil’de Rasullerin Sonuncusudur

Görüşün Bizim İçin Önemli