İman Esasları Şerhi

Tanımlama

Bu kitap, Kitap ve Sahih Sünnet’ten delillerle akidenin esaslarını açıklamaktadır.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli