Ahvali’n-Nazar fi’l-Ahbar Risalesi ile birlikte el-Cümelü’l-Müfiyde Fi Şerhi’l-Feriyde,

Görüşün Bizim İçin Önemli