"Rasül sallallahu aleyhi ve sellem Bu Şekilde Hacını Yaptı" Adlı Risalenin Şerhi

Yazar :

Tanımlama

Her ibadetin yapılışına dair bir sıfat ve şekli vardır. Allah subhanehu ve teala bu konuları açıklığa kavuşma hususunda kendisini kefil kılmıştır. Ayrıca bu konuları Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem de beyan etmiştir. Medine'ye hicret ettikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kere hac yapmıştır. O'nun bu haccına Veda Haccı ismi verilmiştir. Çünkü O, bu haccında insanlara veda etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu haccında ümmetine hac ibadetlerini beyan edip, açıklamış, " Hac İbadetlerinizi benden alın/öğrenin" diye buyurmuştur. Bu risalede Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl hac yaptığı beyan edilmektedir. Ayrıca yazar, Kabe'ye hac ibadeti için gelen hacılara tavsiyelerde bulunmakta, bazı hacılar tarafından düşülen hatalara da işaret etmektedir. Şeyh Abdulmuhsin ez-Zamil bu risaleyi şerh etmiştir. Bu şerhi ekteki dosyada bulabilirsiniz.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli