İmta’n-Nevazir bima-Ceme’a min’Zuhuri’d-Defatir (İmam Mİzzi’nin Tehzibu’l-Kemal Adlı Eserinden Çkarılan Faideler, Hikmetler, Edep ve Ahlak)

Yazar :

Tanımlama

Terâcimi'r-ricâl kitaplarını okumak, ilim talep etmede kişiye en çok yardımcı olan hususlardan birisidir. İlmi Meseleler, ilmi çalışma ve araştırmalardan sonra kişinin zihnini dağıtacağı bir alandır. Terâcim kitapları bir çok faydalar, kıssalar, hikmetler, örnekler edep ve ahlak konuları içerirler. Söz konusu kitaplardan bir tanesi de Hafız el-Mizzi rahimehullah'ın kaleme aldığı eseri " Tehzibu'l-Kemâl'dir". Müellif bu kitabında ender rastlanılacak faydalar toplamış, kıssalara, edep ve ahlak konularına yer vermiştir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli