Sünnete Bağlı Kalmanın ve Bid’attan Sakınmanın Farz Oluşu

Görüşün Bizim İçin Önemli