Her Müslüman Erkek ve Kadının Bilmesi Gereken Farzlar

Tanımlama

Bu kitapçık, her insanın bilmesi gereken şeyler olan,kulun Rabbini ve Allah Teâlâ’nın emrettiği ibâdet çeşitlerini bilmesi, Lâ ilâhe illallah’ın şartları ve müslümanı İslâm’dan çıkaran hallerin açıklaması ile birlikte kulun dînini bilmesi, sonra tevhîdin kısımları ile ona aykırı olan şirki ve onun kısımlarını bilmesi gerekir.

Download

Kaynaklar:

www.aqeedeh.com web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli