Ümmetin Halk Tabakasına Önemli Dersler

Tanımlama

Bu kitapçık, hacmi küçük olmasına rağmen-, yazarı -Allah ona rahmet etsin- fıkh-ı ekber ve fıkh-ı asğar gibi bütün şer’î hükümleri, müslümanın sahip olması gereken şer’î ahlak ve İslâmî âdâbı onda toplamıştır.
Yazar, son olarak kitapçığı, şirkten ve her türlü günahlardan sakınmakla bitirmiştir.
Bu kitapçık, müslümanın akide, ibâdet, davranış ve yol bakımından nasıl olması gerekiyorsa o şekilde gelmiştir.
Bu kitaçık, adı gibi, gerçekten ümmetin halk tabakasına önemli dersleri içermektedir.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli