Oruç İle İlgili Özet Hükümler

Yazar :

Tanımlama

Bu eser, oruç ile ilgili özel hükümler içeren faydalı bir kitaptır. İçeriğinde oruçlu kimsenin ihtiyaç duyacağı çoğu meselelere yer verilmiştir. Bu kitap, ed-Dürerü's-Seniyye sitesinden yer alan fıkıh ansiklopedisinin bir bölümüdür.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli