Yirmi Yüzyıldan Buyana Meryem Oğlu İsa Mesih’in Mesajında Gerçekleşen Kademeli Değişklikler

Tanımlama

Bu kitap, Şemsuddin İbn Kayyim el-Cevziyye rahimehullah'ın " İğasetu'l-Lehfan Min Mesaidi'ş-Şeytan" adlı eserinden bir bölümdür. Burada Hristiyanların tarih boyunca inançlarında yaşanan derece derece değişimler açıklığa çıkarılmaktadır. Öyle ki bu itikat güçlü çelişki ve karmaşalar içeren noktaya gelmiştir.

Görüşün Bizim İçin Önemli