Allah Gerçekten Var mı?

Tanımlama

Bu kitap Allah'ın varlığı ile ilgili sorulan bir soruya cevap aramaktadır. Müellif, fıtrat, akıl, din ve duyuların kabul etmeye davet ettiği Allah'ın varlığı hakkında bir çok delil zikretmektedir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli