İslâm’da Velâ ve Berâ Mefhumu

Tanımlama

Kitapçık hakkında kısa bilgi:
Bu inancı dîn olarak kabul eden her müslümanın, bu dînin mensuplarına dostluk beslemesi ve düşmanlarına da düşmanlık etmesi, İslâm inancının esaslarındandır.
Bu sebeple her müslüman, tevhîd ve ihlâs ehlini sevip onlara dostluk besler, şirk ehline de buğzedip onlara düşmanlık eder. Tevhîd ve ihlâs ehlini sevip onlara dostluk beslemek, müşriklere buğzedip onlara düşmanlık etmek, İbrahim -aleyhisselâm- ve onunla beraber olan, kendilerini örnek almakla emrolunduğumuz îmân edenlerin dînidir.
Bu kitapçıkta kâfirleri sevmenin ve onlara dostluk beslemenin bazı belirtileri ile mü’minleri sevmenin ve onlara dostluk beslemenin bazı belirtilerinin, daha sonra da velâ ve berâ konusunda insanların kısımlarının açıklaması bulunmaktadır.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli