Bilimsel kategoriler

 • Türkçe

  PDF

  Allah’ın Kulları Üzerindeki Hakkı Olan Tevhîd Kitabı: Müceddid İmam Muhammed et-Temîmî’nin -Allah ona rahmet etsin- telif ettiği nefis bir kitaptır. Bu kitap, Kur’an-ı Kerim ve Nebevî Sünnet’ten delillerle ehl-i sünnet ve-cemaat akidesinin açıklamasını içermektedir.Bu, alanında yazılmış büyük faydalar içeren bir kitaptır.Yazar bu kitapta, tevhîdi, tevhîdin fazîletini, tevhîde aykırı olan büyük şirki ve tevhîdin kemâline aykırı olan küçük şirki ve bid’atları açıklamıştır.

 • İngilizce

  MP3

  Konuşmacı : Abdurrauf Şakir

  Yazarı; Muhammed b. Abdulvahhab

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli