Bilimsel kategoriler

  • Rusça

    PDF

    Vasitiyye Akidesi: Bu kitapçık, lafızlarının kısa ve öz olması ve ibarelerinin dikkatli seçilmesi ile ehl-i sünnet ve’l-cemaat akidesi konusunda yazılmış en kapsamlı kitap sayılır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli