Bilimsel kategoriler

el-Akîdetu’l-Vasıtiyye

el-Akîdetu’l-Vasıtiyye, Şeyhülislam İbn Teymiyye -rahimehullah- tarafından yazılmış bir eserdir. Dinin usul konularının çoğunu bu kitapta ele almıştır. Ehlisünnet ve’l-Cemaat’in itikat konularındaki kaynak belirlemedeki yöntemine değinmiştir. Bu sebeple Ehlisünnet alimleri ve ilim talebeleri tarafından çok değer verilen bir eser olmuştur. Bu kitabın bir çok özelliği vardır. Özet ifadeler, ince manalar, kolay üslup bunlardan bazısıdır. Ayrıca itikat meselelerinde aklî ve naklî delilleri bir arada zikretmesi kitaba başka bir önem kanmıştır.

Materya sayısı: 2

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli