Bilimsel kategoriler

el-Fetva el-Hamaviyye

el-Fetva el-Hamaviyye el-Kûbra Şeyhülislam İbn Teymiyye -rahimehullah- tarafından kaleme alınmıştır. Bu eser selefin yüce Allah’ın sıfatların hakkındaki mezhebini anlatıp, ortaya koyan büyük bir kitaptır. Hicri 698 yılında kaleme almıştır. Hama’dan kendisine gelen soruya cevap olarak yazmıştır. Soru şöyledir, "Din alimi fakih kimselerin ’Rahman arşa istivâ etti’ ’Sonra arşa istivâ etti", ’Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi’ gibi yüce ayetler ve ’İnsanların kalpleri Rahman’ın iki parmağı arasındadır’, ’Cabbar ayağını ateşe koyar’ gibi hadislerde geçen Allah’ın sıfatları ile ilgili görüşleri nelerdir? Bu konuda gereken açıklamayı yapar mısınız? Allah Tealâ mükafatınızı versin.

Materya sayısı: 1

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli