Bilimsel kategoriler

el-Akîdetu’t-Tahaviyye

el-Akîdetu’t-Tahaviyye adlı bu eser büyük alim muhaddis Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selâme el-Ezdî et-Tahavî tarafından kaleme alınmıştır. Hicri 321 yılında vefat etmiştir. Bu kitapta yer alan akideye dair konuların çoğu Ehli-Hadis ve eserin itikadıyla aynıdır. Bir çok ilim ehli dört mezhep alimlerinin bu kitabı kabul ettiklerini açıklamıştır. Çünkü kitapta yer alan itikat konuları alimlerin ittifakla kabul ettikleri meselelerdir. Bununla birlikte kitapta yer alan bazı hususlar eleştirilmiştir. Bu sayfada bu eserle ilgili bir çok link bulunmaktadır.

Materya sayısı: 7

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli