Bilimsel kategoriler

Kırk Hadis

İslam dinini temelleri ve hükümlere dair kaideler bağlamında kırk hadis. Bu metin el-Erbaîn en-Neveviyye diye şöhret bulmuştur. Kırk iki hadis yer almaktadır. Hadislerin isnadı zikredilmemiş, ilme dair bir çok konuya açıklık getirmektedir. İçinde yer alan her bir hadis dine dair çok önemli kaide ve kurallar ihtiva etmektedir. Ahireti arzulayan her kimsenin bu hadislere gereken önemi vermesi gerekir. Zira bu hadisler çok önemli konulara ışık tutmakta, itaat olan her ibadeti kapsamaktadır. Bu sayfada bu hadis metni ile ilgili tüm şer ve tercüme çalışmalarını bulabilirsiniz.

Materya sayısı: 10

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli