Bilimsel kategoriler

Zekat Vermenin Hükmü

Yüce Allah zekat ibadetini bir çok hikmetler için emretmiştir. Bu ibadet birey ve toplum için sayısız faydalar ve bilinmeyen bir çok hayırlar içermektedir. Allah Tealâ zekat vermemek ve bu konuda gevşeklik göstermek hakkında Müslümanları sakındırıp, uyarmıştır. Öyle ki bütün bunları duyunca insanın kalbi korkudan titreyip, yerinden çıkacak gibi olmaktadır. Dinimizde zekatın verileceği yerler açık olarak belirlenmiş, ancak bu kimselere verildiğinde kabul olacağı ortaya konulmuştur. Bu dosya, İslam dinini temellerinden birisi olan zekat hakkında bir çok dilde hükümler içermektedir.

Materya sayısı: 2

  • PDF

    Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in Namaz Kılış Şekli: Her ibâdetin bir yapılışı ve edâ edişi vardır.Bunun açıklamasını ise, Allah Teâlâ üstlenmiş ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- de onu açıklamıştır. Bu kitapçıkta Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in namaz kılış şekli açıklanmıştır.Kitapçığın yazarı önsözünde şöyle demiştir: " Bu kitapçık, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in nasıl namaz kıldığını kısaca izâh etmek için yazılmıştır. Bu kitapçığı, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in: (( صَلـوُّا كَمـَا رَأَيْـتمُوُنيِ أُصَـلِّي )) [ رواه البخاري ] “ Namazı, benim kıldığım şekilde kılın ” (Buhârî) Emri gereğince, O’nu örnek almak isteyen her müslümana okuması için takdim ediyorum.

  • PDF

    Zekatla ilgili birtakım hükümleri kısa ve öz olarak açıklamaktadır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli