Bilimsel kategoriler

  • PDF

    Yazar : Halid Tuliç

    Şia’nın birden fazla isimleri vardır. Onlara Rafıziler denilmesinin sebebi: Ebu Bekir ve Ömer’in -Allah ikisinden de razı olsun- imametini (hilafetini) reddettikleri içindir.Onlar, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ashabına küfreder ve onları karalarlar. Onlara şia denilmesinin sebebi: Özellikle Ali’nin -Allah ondan razı olsun- tarafını tuttukları, imametin onun hakkı olduğunu, imametin Ali’nin evlatlarından başkasına verilemeyeceğini inandıkları içindir. Onlara ’İsna Aşeriye’ denilmesinin sebebi: İmametin, on iki imamın hakkı olduğuna inandıkları içindir.o imamların sonuncusu mağaraya girmiş olan Muhammed b. Hasan el-Askeri’dir. Onlara İmamiye denilmesinin sebebi: İmameti, İslam’ın beşinci rüknü (esası) kıldıkları içindir. Onlara Caferiye denilmesinin sebebi: Onların altıncı imamı ve asrının fakihi olan İmam Cafer Sadık’a nisbet edildikleri içindir.Fakat bu fırkanın fıkhının İmam Cafer Sadık’a nisbet edilmesi, yalan ve iftiradan başka bir şey değildir.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli