Bilimsel kategoriler

معلومات المواد باللغة العربية

Kur’ân-ı Kerîm’deki İlmî İcaz

Kur’ân-ı Kerîm’deki İlmî İcaz konusunda alimler farklı görüşler belirtmiştir. Kimisi desteklemiş kimisi de buna karşı çıkmıştır. Bazı kimselerin bu konuda kaleme alınmış kitaplara olan merakını gözlemledik. Bu sahada yazılmış ve alimlerin koyduğu şartlara uygun olan bazı kitaplar seçtik. Alimlerin bu konuda koyduğu şartlardan bazıları şöyledir: Rivayet tefsirlerine kökten muhalefet etmemesi, siyak, sibâk ve lihak’a uygun olması, dinin asıl kurallarına aykırı olmaması, kendisiyle bid’at olan bir şeye ulaşılmaması

Materya sayısı: 10

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli