Bilimsel kategoriler

 • Arapça

  PDF

  İlim Ehli, İlmin Tüm Fen ve Alanlarında Gerekli Olan Araştırma, Tetkik, Tahkik ve Tasnif Çalışmalarını Sunmuştur. Bir Çok Eser Yazılmış, Tahkik Çalışmaları Ortaya Konulmuştur. İlim ve Fenler Bir Çok Dala Ayrılmıştır. İlim Talebesinin Bu Engin Okyanusa Dalıp, Kitaplar İçinde Doğruyu Yanlıştan, İyiyi Kötüden Ayırt Etmesi Zor Bir Durum Haline Gelmiştir. Bu Sebeple Dar es-Sünniyye Bir Çok Alanda Kaleme Alınmış Eserleri Bir Araya Getirerek, Uyumlu Bir Sistem Geliştirmeyi Hedeflemektedir. Böylece İlim Talebeleri Bir Çok Alanda Yazılmış Kitap ve Eserlere Kolayca Ulaşacak, Bu Kaynakların Tahkik ve Şerhlerine, İlgili Özet Bilgilere Kavuşacaktır. En İyi Baskının Nerede Olduğunu Bilecektir. Bu Sayfada Yer Alan Kitap Deposunda, Biyografi ve Tarih Kitaplarını Bulacaksınız.

 • Arapça

  PDF

  Siyer-u A'lami'n-Nubela adlı eser okuyucu ve araştırmacıların çokça istifade edeceği biyografi kitaplarından birisidir. Bu eser, İslam Tarihi adlı kitabın özetidir. Hafız Zehebi bu eserini Tabakât şeklinde tertip etmiş, içeriğinde yaklaşık olarak kırk Tabakât zikretmiştir. Bu eser sahabe, tabiin ve onlardan sonra yaşamış alimlerin, halifelerin, siyasi liderlerin, felsefe, mezhep ve diğer din öncülerinin terceme-i hâlllerini/biyografilerini içerir. Kitapta İslam Tarihinde önemli yer tutan Cengiz Han gibi bir çok lider hakkında bilgiye ulaşılabilir. Hafız Zehebi biyografi seçiminde kendine has özel bir yöntem izlemiş, kendi belirlediği bir kaç esas üzerinden hareketle eserini ortaya koymuştur.

 • Arapça

  CHM

  Abdurrahman es-Sa'di kütüphanesi programı; değerli alim Abdurrahman b. Nasır es-Sa'di'nin bazı kitaplarını içeren elektronik bir programdır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli