Bilimsel kategoriler

  • Arapça

    PDF

    Bu çalışma, Hafızb. Ahmed el-Hakemi rahimehullah'ın özet olarak kaleme aldığı bir eserdir. Müellif, Emevi ve Abbasi Hilafetleri, Endülüs'ün fethi, Muvahhid İmparatorluğu ve Beni Ahmer Devletinin tarihi hakkında kısa ve özlü bilgi sunmaktadır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli