Bilimsel kategoriler

  • PDF

    Yazar şöyle demiştir: "Hastalığın ne olduğunu, hastalığa sabredilmesi gerektiğini, hastalığa sabretmenin fazîletini ve hastanın sahip olması gereken âdâbını, ’Hastanın Namaz Kılışı’ ile ilgili olarak yazdığım bu kısa kitapçıkta bu konuları açıkladım. Ayrıca İslâm şeriatının kolaylık ve hoşgörü dîni olduğunu, hastanın nasıl temizlenmesi gerektiğini detaylı olarak, nasıl namaz kılması gerektiğini ise hem kısa, hem de detaylı olarak açıkladım. Yine, gemi, vapur, tren, uçak ve arabada namaz kılmanın hükmünükısa ve detaylı olarak açıkladım. Aynı şekilde yolculuk sırasında her türlü ulaşım araçlarında nâfile namaz kılmanın hükmünü açıkladım ve yoluna gücüm yettiği kadarıyla her meseleyi delili ile birlikte zikrettim.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli