Bilimsel kategoriler

  • Türkçe

    PDF

    Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" (Evinden) imamın sesini işiten müslümanın Cuma namazını evinde kılması câiz midir?"

  • Türkçe

    PDF

    Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Ben, Suudi Arabistan’da çalışıyorum ve kaldığım evde yaklaşık 50 işçi bulunmaktadır. Bu evde sadece dört vakit farz namazının kılındığı bir musalla bulun-maktadır. Çünkü beşinci vakit farz namazı, çalışma saatine denk gelmekte ve işçiler bu beşinci farz namazı dışarıda kılmaktadırlar. Benim sorum şudur:İşçilere kalacakları bir yer olarak kullanmak için musalla yerinde odalar yapmak sûretiyle değerlendir-mek istiyorum.Tabii bunu yapmadan önce de başka bir yeri musalla olması için hazır hâle getireceğim. Bilindiği üzere yeni yapacağım musallanın yeri de yine işçilerin kaldığı evde ve eski musalladan sadece 15 metre uzaklıkta olacaktır.Bu sebeple eski musallayı, işçilerin kalmaları için odalar hâline getirmemde bir haramlık var mıdır?\”.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli