Bilimsel kategoriler

 • Arapça
  video-shot

  JPG

  Programcı : Mahmud Halil el-Husari

  Bu program size, mücevved veya tertilli okuyarak ayetleri tekrar etme ve Kur\'an\'da arama hizmetiyle birlikte Kur\'an-ı Kerim\'i ezberleme imkanı sunmaktadır.Program, Kur\'an-ı Kerim\'i ezberleme ve ayetleri otomatik olarak tekrar etme konusunda çocukların bilgi ve becerilerini geliştirmeye uygun olarak hazırlanmıştır. CD\'nin bilgisayarınızda düzgün bir şekilde çalışabilmesi için bütün dosyaları indirmelisiniz.Bunun için de sıkıştırılmış bütün dosyaları 1. resimde görüldüğü şekilde bilgisayarınıza indirdikten sonra Winrar programını kullanarak CTRL+A tuşuna basarak bütün dosyaları çözün.Ardından bütün dosyaları bir CD\'ye kopyalayın veya kopyalamaya gerek duymadan programı Shortcut to Quran_H. diye yazan yere tıklayarak kullanabilirsiniz.

 • Arapça
  video-shot

  JPG

  Cevâmiu\'l-Kelim Programı: -Tam teşekküllü hadis ansiklopedisi olup 1400 hadis kaynağını içermektedir.Bunlardan 543 tanesi el-yazması olup şimdiye kadar henüz basılmamış veya tahkik edilmemiştir. Buna ilâve olarak 70.000 hadis-i şerif râvisinin biyografisini içermektedir. -Bu programın kaynakları, dikkatli ve titiz bir şekilde tahkik edilip harekelendirilmiş ve numaralandırılmıştır. Ayrıca her kaynakta isnad edilen hadislerin sayısı belirtilmiştir. -Bu programın en önemli özelliklerinden birisi de; bir hadisin, tekrarları, tahricleri ve şâhitleriyle birlikte olmasıdır.Böylelikle hadisin lafızları, farklı rivâyetleri, hadisin bütün rivâyet yolları ve farklı isnadları elimizde toplanmış olmaktadır. -Daha önce hiç yapılmamış hadis hizmetidir.Şöyle ki; 69 tane hizmet içermekte ve bunlar, programı tanıtan ek klasörde açıklanmıştır. -Araştırmacıya ömründen zaman kazandıran ilmî tezlerin tahrici hizmeti sunmaktadır.

 • Arapça
  video-shot

  LINK

  el-Mektebetu'ş-Şamile; günümüz İslami kitaplar programları içerisinde en iyisi sayılan ve gelişmiş arama hizmetleri ile donatılmış bulunan el-Mektebetu'ş-Şamile programının son sürümünü bu sayfadan yükleyebilirsiniz. Bu program, hayır amaçlı ve ücretsizdir, çok kolay ve hızlı aramaktadır. Ayrıca metin halindeki kitapları ekleme ve düzeltme gibi hizmeti de bulunmaktadır.Böylelikle bütün müslümanlara öncü İslami ansiklopediler oluşturulması için çok kolay yeni ve sınırsız ufuklar açmaktadır.

 • Arapça

  CHM

  Salih el-Fevzan kütüphanesi programı; değerli alim Salih b. Fevzan b. Abdullah el-Fevzan'ın bazı kitaplarını içeren elektronik bir programdır.

 • Arapça

  CHM

  Abdurrahman es-Sa'di kütüphanesi programı; değerli alim Abdurrahman b. Nasır es-Sa'di'nin bazı kitaplarını içeren elektronik bir programdır.

 • Arapça

  CHM

  Abdulmuhsin el-Abbad Kütüphanesi Programı; değerli alim Abdulmuhsin el-Abbad'ın bazı kitap ve risalelerini içermektedir. Programa eklenen materyal sayısı, kırktır.

 • Arapça

  CHM

  Muhammed el-Emin eş-Şenkıti Kütüphanesi Programı; değerli Muhammed el-Emin eş-Şenkıti'nin bazı kitaplarını içeren elektronik bir kütüphanedir. Başlıklar: Mesalih-i Mursele, Nakil ve Akıl Açısından İsim ve Sıfatlar, İslam Teşri'i Metodu ve Hikmeti, Kitabın Ayetlerinde Karışıklık Olduğu Vehmenin Giderilmesi, Edvau'l-Beyan fi İdahi'l-Kur'ani'l-Kerim, Muhammed el-Emin eş-Şenkıti'nin bazı fetvaları, Muaviye b. Ebi Süfyan'ın faziletleri hakkında nebevi hadisler.

 • Arapça

  CHM

  Faysal b. Abdulaziz Al-i Mubarek kütüphanesi programı; değerli alim Faysal b. Abdulaziz Al-i Mubarek'in bazı kitaplarını içermektedir.

 • Arapça

  CHM

  Değerli alim Said b. Ali b. Vehf el-Kahtani'nin kitaplarını içeren bu program, yazarın kitaplarında kolayca araştırma yapmak ve onlardan yararlanmak için hazırlanmıştır.

 • Arapça

  CHM

  İslam Üniversitesi dergisi programı; Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi tarafından çıkarılan derginin bütün sayılarını içermektedir. Dergi sayısı 117'dir.

 • Arapça

  CHM

  Bu program, değerli alim Salih b. Abdulaziz Al-i Şeyh'in pek çok kitap ve konferanslarını içeren chm formatında bir programdır ve 130'dan fazla materyal içermektedir.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli