Bilimsel kategoriler

  • PDF

    İslâm’ın Fazîleti: Değerli âlim Salih b. Abdulaziz Âl-i eş-Şeyh şöyle demiştir: "Müceddid İmam Muhammed b. Abdulvahhab’ın yazmış olduğu ve "İslâm’ın Fazîleti" diye adlandırdığı bu kitapçık, çok önemlidir.Çünkü İslâm’ın fazîleti, kitapçığın ilk bölümüdür. Bu kitapçığın önemli olmasının yönü ise şundandır: Bu kitapçık, genel olarak tevhid inancını omuzlarında taşıyan muvahhidler ve selef-i salih’e uyanları yol ve metod konusunda diğer fırkalardan ayırt eden risale konumundadır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli