Bilimsel kategoriler

Kâfirlere Düşmanlık Beslemenin Belirtileri

Materya sayısı: 1

  • Türkçe

    PDF

    Kuranın buyruğu, Peygamberimizin sünneti ve raşid halifelerin uygulamaları böyle olduğu için bütün fıkıh âlimleri, kâfirlere ters düşülmesi ve onlara özenilmemesi gerektiği hususunda görüş birliğine varmışlardır. Meselâ Ebu Hureyre -Allah ondan razı olsun- tarafından rivayet edilen bir hadise göre Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Yahudiler ile hristiyanlar saçlarını boyamazlar siz onların yaptıklarının tersini yapın.”

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli