Bilimsel kategoriler

Diğer çağdaş düşünce doktrinleri

Materya sayısı: 1

  • Türkçe

    PDF

    Yazar, bu kitapta Vahdetu’l-Vücud akidesininin sapıklığını ve İbn-i Arabî’nin fikirlerinin yanlışlıklarını açıklamış, halk tabakasının onun kitaplarını okumasının haram olduğunu belirtmiştir. Bunun sebebi; onun kitaplarının birçok desise ve tuzakları ihtiva etmesidir.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli