Domuz Enzimleri İçeren Yiyecekler Haramdır

Tanımlama

Değerli âlim Sa’d el-Humeyyid’in -Allah onu korusun- cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Yiyeceklere ilâve edilen ve onları haram kılan şeyler nelerdir? Hollanda’da ve bazı haber kanallarında domuz emzimleri (mayaları) ile domuz proteinleri içeren "ve-tsin" adıyla Çin yapımı birtakım katkılı aromalar hakkında rapor yayınlandı.Bu katkılı aromalar, (domuz emzimleri ile domuz proteinleri içeren katkılı aromalar) yiyecekleri müslümanlara haram kılar mı?..."

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  DOMUZ ENZİMLERİ İÇEREN YİYECEKLER HARAMDIR

  ﴿ الأطعمة بأنزيمات الخنزير محرمة ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Sa'd el-Humeyyid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2009 - 1430

  ﴿ الأطعمة بأنزيمات الخنزير محرمة ﴾

  « باللغة التركية »

  سعد الحميد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2009 - 1430

  Soru:

  Yiyeceklere ilâve edilen ve onları haram kılan şeyler nelerdir?

  Hollanda'da ve bazı haber kanallarında domuz emzimleri (mayaları) ile domuz proteinleri içeren "ve-tsin" adıyla Çin yapımı birtakım katkılı aromalar hakkında rapor yayınlandı.

  Bu katkılı aromalar, (domuz emzimleri ile domuz proteinleri içeren katkılı aromalar) yiyecekleri müslümanlara haram kılar mı?

  Bir kimse, çarşı ve pazara gittiğinde birçok gıda maddesinin, üretim sırasında üzerine konulan E ve C harfleri ile başlayan birtakım katkılı gıda maddeleri bulmaktadır. Bu E ve C harfleri, o yiyecek için bir sembol ve renk ifâde etmekte, ancak bu maddelerin kaynağı bilinmemektedir. İnsanların pek çoğu, aldırış etmeden veya dikkatsizce bunları satın almaktadırlar. Bu durum, şeytanın yararına olmaktadır.

  Bunun için ben,âilemi ve arkadaşlarımı bu bilgisizlikten korumak istiyorum.Bu konuda bana yardımcı olacak ve haram maddeler içeren bir listeyi bana bildirecek birisi var mıdır?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Mübah olan yiyeceklere, domuz eti veya domuz yağı gibi, -az veya başka bir isim altında olsa bile- haram şeyler ilâve edildiği zaman, o yiyecekler de haram olur.

  Aynı şekilde müslümanın beslendiği gıdası konusunda dikkat etmesi ve onu araştırması gerekir.

  Bir müslüman, bazı yiyeceklerin birleşiminde (terkibinde/sentezinde) bilemediği isimler bulunuyorsa, onları sorması veya takvâ yönünü tercih ederek şüpheli şeylerden uzak durması gerekir.

  & & & & & &