Zinâ, Kumar ve Domuz Etinin Haram Oluşu

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in -Allah onu korusun-cevapladığı sorunun metni şöyledir:" İslâm’da zinâ, kumar ve domuz etini yemek niçin haram kılınmıştır?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  ZİNÂ, KUMAR VE DOMUZ ETİNİN

  HARAM OLUŞU

  ﴿ تحريم الزنا والميسر والخنزير ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2009 - 1430

  ﴿ تحريم الزنا والميسر والخنزير ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2009 - 1430

  Soru:

  İslâm'da zinâ, kumar ve domuz etini yemek niçin haram kılınmıştır?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Müslüman bir şahıstan, herkesçe kabul edilen ve tasdik olunan, âşikâr, söz götürmez ve isbatı gerektirmeyecek kadar açık olan bilgiler konusunda böyle bir sorunun sâdır olması bizi hayrete düşürmüştür. Fakat bu sorunun cevabı çok basittir. O da şudur:Bu şeylerin hepsi (zinâ, kumar ve domuz eti) haramdır. Çünkü kendisine itaat etmemizi farz kılan Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [ سورة الإسراء الآية: ٣٢]

  "Sakın zinâya yaklaşmayın.Çünkü o, çok çirkin bir hayasızlık ve çok kötü bir yoldur."[1]

  Yine, Allah Teâlâ bize şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ [ سورة البقرة الآية: 173 ]

  "O (Allah), size (İslâmî esaslara uygun olarak boğazlanmamış) hayvan leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına (Allah'tan başkasının adı anılarak) kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim, (bunlardan yemeye) mecbur kalırsa, (zaruretten fazlasını yiyerek) haddi aşmamak ve (Allah'ın kendisine mübah kıldığı) zaruret miktarını geçmemek kaydıyla bunlardan yemesinde kendisine bir günah yoktur. Zirâ Allah (kullarını) çok bağışlayıcıdır, (onlara) çok merhametlidir."[2]

  Yine, Allah Teâlâ bize şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [سورة المائدة الآيتان: 90-91]

  "Ey îmân edenler! İçki, kumar, (müşriklerin yanlarında adaklar kestikleri) dikili taşlar, fal ve şans okları, birer şeytan işi pisliktir. Bu günahlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz (cenneti kazanasınız). Şeytan, içki içmek ve kumar oynamakla (bu haramları size süslü göstermekle) sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunları vazgeçtiniz değil mi?"[3]

  Bu sebeple Allah Teâlâ'nın şeriatına inanarak, O'nun sevâbını ümit ederek ve O'nun azabından korkarak, Allah Teâlâ'nın bize haram kıldığı her şeyden sakınmamız ve onlardan uzak durmamız gerekir. Bunun yanısıra Allah Teâlâ'nın, İslâm şeriatında ancak zarar ve fesat olan şeyleri bize haram kıldığına inanmamız gerekir. Bunu ister akıllarımızla idrak etmiş olalım, isterse idrak etmiş olmayalım, Allah Teâlâ'nın şu emrine göre hareket etmeliyiz:

  ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [ سورة النساء الآية: ٦٥]

  "Ey îmân edenler! Allah’a itaat edin. Rasûle de (hak olarak getirmiş olduğu şeylere) uyun. (Allah’a isyanı emretmediği sürece) sizden olan (müslüman) idârecilere de itaat edin.Aranızda herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, gerçekten Allah’a ve âhiret gününe îmân ediyorsanız, o konuda hüküm vermek için, onu Allah’(ın kitâbı Kur’an)a ve elçisi (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünneti)ne götürün. Allah’(ın kitâbı Kur’an)a ve elçisi (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünneti)ne götürmek; sizin için (ayrılığa düşüp görüşlerinizle hareket etmenizden) daha hayırlı, sonuç bakımından da daha güzeldir."[4]

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi:173.

  [2] Bakara Sûresi:173.

  [3] Bakara Sûresi: 275.

  [4] Nisâ Sûresi: 59