Kadının Yaşlılar ve Âcizler Yurdunda Çalışmasının Hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in -Allah onu korusun- cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Müslüman bir kadının, erkeklerle kadınların aynı ortamda bulunduğu yaşlılar ve âcizler yurdunda çalışması câiz midir? Burada çalışan kadın,hem erkekleri,hem de kadınları yıkamakta (banyo yaptırmakta) ve onların bezlerini (altlarını) değiştirmektedir.Kimi zaman da onlara (içki gibi) haram içecekler ve domuz eti içeren yiyecekler sunmaktadır. Müslüman bir kadın, içki ve buna benzer sarhoşluk veren şeyleri ve domuz eti gibi haram etleri (orada kalanlara) sunmaktan uzak durmak ve sadece başka hizmetlerde bulunmak kaydıyla burada çalışabilir mi?

Görüşün Bizim İçin Önemli