Receb Ayında Umre Yapmanın Hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in -Allah onu korusun- cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Recep ayında umre yapmanın müstehap olduğuna dâir belirli bir fazîlet belirtilmiş midir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  RECEP AYINDA UMRE

  YAPMANIN HÜKMÜ

  ﴿ حكم العمرة في رجب ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2009 - 1430

  ﴿ حكم العمرة في رجب ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2009 - 1430

  Soru:

  Recep ayında umre yapmanın müstehap olduğuna dâir belirli bir fazîlet belirtilmiş midir?

  Cevap:

  Hamd, Allah'adır.

  Birincisi:

  -Bildiğimiz kadarıyla- Recep ayında umre yapmaya dâir veya umre yapmaya teşvik etmeye dâir Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den özel bir fazîlet sâbit olmamıştır. Fakat Ramazan ayında ve Şevvâl, Zilkâde ve Zilhicce ayları olan hac aylarında umre yapmaya dâir Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den özel fazîlet sâbit olmuştur.

  Recep ayında umre yaptığına dâir Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den herhangi bir şey sâbit olmamıştır. Hatta Âişe -Allah ondan râzı olsun- bunu reddetmiş ve şöyle demiştir:

  (( مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ج فِي رَجَبٍ قَطُّ.)) [رواه البخاري ومسلم]

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında kesinlikle umre yapmamıştır."[1]

  İkincisi:

  Dînde yapılan bid'atlardan birisi de bazı insanların yapmakta oldukları Recep ayına özel umredir.Zirâ dînen mükellef olan birisinin, -dînde o ibâdet hakkında bir delil bildirilmedikçe- herhangi bir ibâdeti belirli bir zamanla sınırlandırma yetkisi yoktur.

  İmam Nevevî'nin öğrencisi İbn-i Attâr -Allah ikisine de rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Bana ulaşan haberlerden birisi de Mekke halkının -Allah, Mekke'nin şerefini daha da arttırsın- Recep ayında çokça umre yapmayı alışkanlık hâline getirmeleridir. Bu, dînde aslı olduğunu bilmediğim şeylerdendir.Aksine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbir olan hadiste o şöyle buyurmuştur:

  (( عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.)) [رواه أحمد والترمذي وابن ماجه]

  "Ramazan'da yapılan umre, (sevap yönünden) bir hacca denktir." [2]

  Değerli âlim Muhammed b. İbrahim -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Recep ayının bazı günlerini Beytullah'ı ziyâret etmeye tahsis etmenin dînde hiçbir aslı yoktur. Nitekim İmam Ebu Şâme "el-Bide'u ve'l-Havâdis" adlı kitabında şunu kesin bir dille ifâde etmiştir:

  'Şeriatın tahsis etmemiş olduğu, bazı ibâdetleri belirli vakitlere tahsis etmek, yapılmaması gereken bir davranıştır.Zirâ hiçbir vaktin, diğer bir vakite fazîlet ve üstünlüğü yoktur.Ancak şeriatın herhangi bir ibâdeti üstün kılması veya o vakitte bütün iyi amelleri diğer amellerden üstün kılması bunun dışındadır.Bunun içindir ki âlimler, Recep ayını çokça umre yapmakla tahsis etmeyi reddetmişlerdir."[3]

  Fakat bir insan,belirli bir fazîleti olduğuna inanmaksızın Recep ayında umre yapmaya giderse, hatta tesadüfen veya bu vakitte yolculuk yapmak için bir fırsatını bulup da giderse, bunda herhangi bir sakınca yoktur.

  & & & & & &

  [1] Buhârî; hadis no: 1776. Müslim; hadis no: 1255.

  [2] İmam Ahmed, Tirmizî ve İbn-i Mâce.

  [3] Muhammed b. İbrahim'in Fetvâları; c: 6, s: 131.

  Bilimsel kategoriler: