Receb Ayında Oruç Tutmanın Hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in -Allah onu korusun- cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Recep ayında oruç tutmanın fazîletli olduğuna dâir bir şey var mıdır?"

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli