Şer’î delil olmaksızın belirli günler için belirli hususiyetlerin olduğunu iddiâ etmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in -Allah onu korusun- cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Recep ayının 13., 21., 22. ve 27. günlerinin (İslâm’daki) önemi nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  ŞER'Î DELİL OLMAKSIZIN BELİRLİ GÜNLER İÇİN BELİRLİ HUSUSİYETLERİN OLDUĞUNU İDDİÂ ETMENİN HÜKMÜ

  ﴿ حكم ادعاء خصوصيات معينة لأيام معينة دون دليل شرعي ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2009 - 1430

  ﴿ حكم ادعاء خصوصيات معينة لأيام معينة دون دليل شرعي ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2009 - 1430

  Soru:

  Recep ayının 13., 21., 22. ve 27. günlerinin (İslâm'daki) önemi nedir?

  Cevap:

  Hamd, Allah'adır.

  Özellikle bu günlerin (İslâm'da) kesinlikle bir ayrıcalığı yoktur. Receb ayının bütün günlerin gelince, bunlar istisnâsız yüceltilmiştir. Çünkü Receb ayı, Zilkâde, Zilhicce ve Muharrem ayları gibi, haram olan aylardandır.

  Hicrî ayın 13. gününe gelince, -bu sadece Receb ayına özel değildir- Eyyâmul-Bîyz olarak bilinen hicrî ayın 13., 14. ve 15. günlerinden birisidir ki bu günlerde oruç tutmak müstehaptır.

  Birçok bid'at ehli, belirli günlerin, belirli fazîletlere sahip olduğuna inanmakta ve bu günleri hiçbir şer'î delil olmaksızın birtakım ibâdetlere tahsis etmektedir.

  Bu kimselerin yaptıkları amelleri, kendilerine iâde olunur, kabul edilmez. Çünkü bunlar, Allah Teâlâ'nın izin vermediği şeyi, Allah'ın dînine ekleyerek yenilik çıkarmışlardır.

  Allah Teâlâ'dan, bize, sünnete ittibâ etmeyi (uymayı) ve bid'attan uzaklaşmayı nasip etmesini dileriz.

  Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e salât ve selâm eylesin.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: