Bizim Kutlamalarımıza Katılmaları İçin Kâfirlerin Kutlamalarına Katılmak

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Kendimize çekmek ve onların da bizim kutlamalarımıza katılmaları için müslüman olmayanların (gayr-i müslimlerin) kutlamalarına katılabilir miyiz (katılmamız câiz midir?)"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  BİZİM KUTLAMALARIMIZA KATILMALARI İÇİN

  KÂFİRLERİN KUTLAMALARINA KATILMAK

  ﴿ مشاركة الكفار احتفالاتهم ليشاركونا احتفالاتنا ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2009 - 1431

  ﴿ مشاركة الكفار احتفالاتهم ليشاركونا احتفالاتنا ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2009 - 1431

  Soru:

  Kendimize çekmek ve onların da bizim kutlamalarımıza katılmaları için müslüman olmayanların (gayr-i müslimlerin) kutlamalarına katılabilir miyiz (katılmamız câiz midir?)

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Bu kutlamalar, kâfirlerin ve müşriklerin bayramları ise, bu takdirde onların bu bid'at (uydurma) bayramlarına katılmak câiz değildir. Çünkü onların bayramlarına katılmak; günah ve düşmanlıkta yardımlaşmak demektir. Aynı şekilde onların bayramlarına katılmak; kâfirlere benzemeye çalışmanın şekillerinden birisidir ki, dînimiz, kâfirlere benzemeyi yasaklamıştır.

  Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.)) [ رواه أبو داود وأحمد ]

  "Her kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır."[1]

  Ömer b. Hattâb da -Allah ondan râzı olsun- şöyle derdi:

  (( اِجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللهِ فيِ عِيدِهِمْ.)) [ رواه البيهقي في سننه (9/234) بإسناده عن البخاري ، كتاب الجزية ، باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم.]

  "Bayramlarına katılma konusunda Allah'ın düşmanlarından kaçının (onlardan uzak durun)." [2]

  Örneğin eğer ziyâfete katılım, erkeklerle kadınların karışık olması veya içki, domuz eti, dans ve müzik gibi, dînen yasak olan şeyler içermiyorsa ve ziyâfete katılım o kâfirlere sevgi ve muhabbet beslemeye vesile olmayacaksa, bu takdirde onların dâvetine icâbet etmekte bir sakınca yoktur. Ziyâfete katılan bu kimse, oradaki kâfirlere İslâm dînini tebliğ etmeye çalışmalıdır.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- yahudilerden bazı kimselerin dâvetlerine icâbet etmiştir.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] İmam Ahmed;hadis no: 2/50. Ebu Davud; hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm"; c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir. Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr"; hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.

  [2] Hadisi, senediyle Buhârî'den, Beyhakî; 'Sünen'; c: 9, s: 243'de, 'Cizye Kitabı, Zimmet ehlinin kiliselerine girmenin çirkinliği babı'nda rivâyet etmiştir.

  Bilimsel kategoriler: