Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e milyarlarca salât toplama bid’atı

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salât konusunda "Katılım yoluyla Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salâtta bulunma" yolunun meşrû olup-olmadığını öğrenmek istiyorum. Buna göre her şahıs, tanıdığı kişilerden, belirli bir sayıda Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salâtta bulunmasını istemekte, sonra da tanıdığı kişilerden, arkadaşlarından ve âilesinden katılım yoluyla topladığı sayıyı, bu sayfada biraraya getirmesi için buraya koymaktadır. Örneğin öğrencilerden birisi, bulunduğu semt veya mahallesindeki insanların evlerine giderek tek tek kapılarını çalmakta, her âileden, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e 1000 veya daha fazla salâtta bulunmasını istemekte ve onlara: ’Salât konusunda son ulaştığınız sayıyı bana vermeniz için bir hafta sonra size tekrar döneceğim" demektedir. Bu insanlardan kimisi 1000, kimisi daha fazla salâtta bulunmaktadır. Bu şekilde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e yaklaşık olarak 1.500.000 salât toplamaktadır. Başka bir öğrenci de okulundaki her öğrenciye, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e 500 defa salâtta bulunmasını isteyerek böylelikle 3.000.000 (üç milyon) salât toplamaktadır. Siz de internette üye olduğunuz forumlarda bu konuyu yazabilirsiniz, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e belirli bir sayıda salâtta bulunmaları için foruma katılanlardan size katılmalarını isteyebilirsiniz ve bu katılımı forumda kısaca takdim edebilirsiniz.Allah Teâlâ’dan size güzel muvaffakiyetler dilerim."

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli