Ramazan hilâlinin tesbitinde takvim esas alınıyor olsa bile Avrupa Fetvâ Meclisi’ne uymaları mı gerekir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Biz, İngiltere’de bulunan İslâm Merkezi İdâresi olarak merkezimizde, müslümanlar için Ramazan ayının başlangıç ve bitiş gününü tayin etmek istiyoruz.Bu konuda da müslümanların görüş birliğini sağlamayı göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz.Bazı müslümanlar hilâlin görülmesi, bazıları ise takvimin göz önünde bulundurulması yönünde görüş bildirmektedirler.Avrupa Fetvâ Meclisi’nin ise bu konuda bir görüşü vardır.Bilindiği gibi Avrupa Fetvâ Meclisi, Avrupa’da yaşayan müslümanlara fetvâ veren makamdır.Tekvime göre hareket ediyor olsa bile Avrupa Fetvâ Meclisi’ne uymamız mı gerekir? Yoksa meclisin görüşüne aykırı da olsa, kendimize dayandığımız şey olan; yaşadığımız şehirdeki câmilerde, müslümanları bir görüş etrafında toplama gayreti üzerinde mi duralım?".

Görüşün Bizim İçin Önemli