Altın diş taktırmanın hükmü nedir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Altın diş taktırmanın hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Altın diş taktırmanın hükmü nedir?

  ﴿ ما حكم تركيب الأسنان الذهبية؟﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ ما حكم تركيب الأسنان الذهبية؟﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Altın diş taktırmanın hükmü nedir?

  Cevap:

  Zarûret olmadıkça erkeklerin altın diş taktırmaları câiz değildir. Çünkü erkeğin altın takması ve altınla süslenmesi haramdır. Kadına gelince, eğer kadınların altın dişle süslenmeleri, onların âdeti ise, bunda bir sakınca yoktur. Bu şekilde güzelleşmek kadınların âdeti ise ve israf yapılmadığı sürece, kadınlar altın diş taktırabilirler.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.))

  [ رواه الترمذي والنسائي ]

  "Altın ve ipek, ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haram kılınmıştır."[1]

  Kadın bu hal üzere öldüğü veya erkek zarûret sebebiyle taktırdığı altın dişleriyle öldüğü zaman, çenesinin parçalanmasından endişe edilmezse, ağzından çıkartılır.Yok eğer çıkarılırken çenesinin parçalanmasından endişe edilirse, bırakılır. Çünkü altın, mal sayılır ve mal da sahibi öldükten sonra vârislere miras kalır. Malın ölüde bırakılması ve onunla defnedilmesi ise, malın zâyi edilmesi demektir.

  & & & & & &

  [1] Tirmizî; Kitâbu’l-Libas, 'İpek ve altın hakkında gelen bab', hadis no: 1720. Nesâî; Kitâbu’z-Zînet, 'Altının erkelere haram oluşu babı', hadis no: 5163.

  Bilimsel kategoriler: