İnsan tuvalette olduğu zaman (abdest alırken) nasıl besmele çeker?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "İnsan tuvalette olduğu zaman (abdest alırken) nasıl besmele çeker?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  İnsan tuvalette olduğu zaman (abdest alırken) nasıl besmele çeker?

  ﴿ إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  İnsan tuvalette olduğu zaman (abdest alırken) nasıl besmele çeker?

  Cevap:

  İnsan tuvâlette olduğu zaman (abdest alırken) diliyle değil de kalbiyle besmele çeker. Çünkü abdest ve gusülde besmele çekmenin farz olduğu kuvvetli bir görüş değildir.

  Nitekim İmam Ahmed -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’den abdestte besmele çekme konusunda sahih bir şey rivâyet edilmemiştir."

  Bu sebeple "el-Muğnî" kitabının yazarı Muvaffakuddîn b. Kudâme el-Makdisî ve diğer âlimler, abdeste başlarken besmele çekmenin farz değil de sünnet olduğu görüşündedirler.

  & & & & & &