Abdest alınan yerlerde avret yerinin açılmasına yol açacak şekilde bevletmenin hükmü nedir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Abdest alınan yerlerde avret yerinin açılmasına yol açacak şekilde bevletmenin hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Abdest alınan yerlerde avret yerinin açılmasına yol açacak şekilde bevletmenin (işemenin) hükmü nedir?

  ﴿ ما حكم قضاء الحاجة (البول) في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف عورته؟﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ ما حكم قضاء الحاجة (البول) في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف عورته؟﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Abdest alınan yerlerde avret yerinin açılmasına yol açacak şekilde bevletmenin hükmü nedir?

  Cevap:

  Bir kimsenin avret yerini, bakması haram olan kimselerin göreceği şekilde onlara avret yerini açması câiz değildir.Bir kimse, abdest alınması için hazırlanmış yerlerde başkalarının göreceği şekilde avret yerini açarsa, günahkâr olur. Fakihler -Allah onlara rahmet etsin-böyle durumlarda kişinin su ile tahâretlenmek yerine taş ile tahâretlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.Yani tuvâlet ihtiyacını insanlardan uzak bir yerde gidermesi ve pisliğin dışarı çıktığı yer temizleninceye kadar üç veya daha fazla taşlarla veya mendillerle veyahut da tahâretlenmenin mübah olduğu benzeri şeylerle temizlenmesi gerekir.

  Fakihler -Allah onlara rahmet etsin- şöyle dediler:

  "Böyle yapması gerekir. Çünkü tahâretlenmek için avret yerini açtığı zaman, avret yeri insanlara görünür. Bu ise, haram bir davranıştır. Haramın telâfisinin ancak kendisiyle mümkün olduğu şeyi yapmak ise, farzdır."

  Buna dayanarak şöyle cevap verebiliriz:

  Kişinin, tuvâlet ihtiyacını gidermek için kendisini görenlerin önünde avret yerini açması câiz değildir.Aksine tuvâlet ihtiyacını gidermek için, kendisini hiç kimsenin göremeyeceği bir yerde yapmaya çalışması gerekir.

  & & & & & &