Necâset, suyun dışında başka bir şeyle temizlenir mi? Kuru temizlemede kullanılan buhar, necâseti temizleyici midir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Necâset, suyun dışında başka bir şeyle temizlenir mi? Mont ve ceketlerin temizliğinde (kuru temizlemede) kullanılan buhar, necâseti temizleyici midir? "

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Necâset, suyun dışında başka bir şeyle temizlenir mi? Kuru temizlemede kullanılan buhar, necâseti temizleyici midir?

  ﴿ هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Necâset,suyun dışında başka bir şeyle temizlenir mi? Mont ve ceketlerin temizliğinde (kuru temizlemede) kullanılan buhar, necâseti temizleyici midir?

  Cevap:

  Necâseti gidermek, ibâdet maksadıyla yapılan bir şey değildir. Necâseti gidermek, pisliğin kendisinden kurtulmaktan ibârettir. Hangi şeyle necâset giderilir ve necâsetin kendisi ve izi kaybolursa, bu şey ister su olsun, ister benzin olsun, isterse herhangi necâset giderici bir madde olsun, o şey, necâseti temizleyici hükmünde olur. Necâset hangi bir şeyle ortadan kalkıyorsa, bu takdirde o, necâsetin temizlenmesi sayılır. Hatta Şeyhulislâm İbn-i Teymiye’nin -Allah ona rahmet etsin- tercih ettiği tercihli görüşe göre necâset güneş ve rüzgârla ortadan kalkarsa, necâset yeri temizlenmiş olur. Çünkü biraz önce de dediğim gibi asıl olan necâsetin kendisinden kurtulmaktır. Necâset ne zaman bir yerde bulunursa, o yer pis olur. Necâset ne zaman ortadan kalkarsa, o yer aslına, yani eski temiz haline döner. Dolayısıyla necâsetin kendisini ve izini ortadan kaldıran her şey, -necâsetin tamamen giderilemeyen rengi bundan muaftır- o necâsetin temizleyicisi olur.

  Buna göre diyebiliriz ki:

  Mont ve ceketlerin temizliğinde (kuru temizlemede) kullanılan buhar ile necâset giderilebiliyorsa, bu takdirde buhar, bir temizleyici sayılır.

  & & & & & &