Oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler nelerdir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli