Şaban’ın yarısının gecesini ibâdete ayırmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Ben, bir kitapta; Şaban ayının yarısının gündüzünde (15. günde) tutulan orucun bid’at türlerinden birisi olduğunu okudum. Başka bir kaynakta ise oruç tutulması müstehap olan günlerden birisinin Şaban ayının yarısında (15. günde) tutulan oruç olduğunu okudum...Bu konudaki kesin hüküm nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Şaban'ın yarısının gecesini ibâdete ayırmanın hükmü

  ﴿ حكم اختصاص ليلة النصف من شعبان بالعبادة ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم اختصاص ليلة النصف من شعبان بالعبادة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Ben, bir kitapta; Şaban ayının yarısının gündüzünde (15. günde) tutulan orucun bid'at türlerinden birisi olduğunu okudum. Başka bir kaynakta ise oruç tutulması müstehap olan günlerden birisinin Şaban ayının yarısında (15. günde) tutulan oruç olduğunu okudum...

  Bu konudaki kesin hüküm nedir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Şaban ayının gecesinin fazîletli olduğuna ve fezâil konusunda onun gibisiyle amel edildiğine dâir, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e nisbet edilen sahih bir hadis sâbit olmamıştır.Aksine tâbiînden bazı kimselerden senedi kesik bazı eserler ve hadisler gelmiştir. Bunların en sahih olanı ya uydurmadır, ya da çok zayıftır. Nitekim cehâletin hüküm sürdüğü birçok ülkede, bu gecede eceller ve ömürlerin yazılması gibi, rivâyetler yaygın hâle gelmiştir.

  Buna göre, bu geceyi ibâdetle geçirmek ve gündüzünde oruç tutmak meşrû değildir. Bu geceyi belirli bir ibâdete tahsis etmek de meşrû değildir. Birçok câhil insanın bu gece ve gündüzünde yaptıkları şeylere de itibar edilmez.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  Değerli âlim Abdullah b. Cibrîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Bir kimse, bu geceyi, senenin diğer günleri gibi, fazla bir amel yapmaksızın, ek bir çalışma sarfetmeksizin ve herhangi bir şeyle tahsis etmeksizin ihyâ ederse, bunda bir sakınca yoktur.Aynı şekilde Eyyâmu'l-Bîyz olarak bilinen hicri ayın 13. 14. ve 15. gününe denk gelen Şaban ayının 15. günü oruç tutarsa, bunda sakınca yoktur.Veya Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutan kimsenin orucu, 15. günü Pazartesi veya Perşembe gününe denk gelirse bunda bir sakınca yoktur.Fakat 15. günün diğer günlerden daha fazîletli veya daha fazla sevaba sahip olduğuna inanmaması gerekir.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir."

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: