Şaban’ın yarısının gecesini ibâdete ayırmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Ben, bir kitapta; Şaban ayının yarısının gündüzünde (15. günde) tutulan orucun bid’at türlerinden birisi olduğunu okudum. Başka bir kaynakta ise oruç tutulması müstehap olan günlerden birisinin Şaban ayının yarısında (15. günde) tutulan oruç olduğunu okudum...Bu konudaki kesin hüküm nedir?"

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli