Allah Teâlâ, Şaban ayının yarısının gecesinde (Berat gecesinde) dünya semâsına iner mi?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Allah Teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde (Berat gecesinde) dünya semâsına iner ve kâfir ile birbiri arasında husûmet ve düşmanlık olan iki müslümanın dışındaki bütün insanları bağışlar mı (böyle bir görüş doğru mudur)?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Allah Teâlâ, Şaban ayının yarısının gecesinde (Berat gecesinde) dünya semâsına iner mi?

  ﴿ هل ينزل الله إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ هل ينزل الله إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Allah Teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde (Berat gecesinde) dünya semâsına iner ve kâfir ile birbiri arasında husûmet ve düşmanlık olan iki müslümanın dışındaki bütün insanları bağışlar mı (böyle bir görüş doğru mudur)?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Bu, bazı hadislerde geçmektedir. Fakat hadisin sahih olup-olmadığı konusunda ilim ehlinin birtakım görüşleri vardır ve Şaban ayının 15. gecesinin fazîleti konusunda rivâyet olunan hiçbir sahih hadis yoktur.

  Ebu Musa el-Eş'arî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.)) [ رواه ابن ماجه ]

  "Hiç şüphesiz ki Allah Teâlâ, Şaban ayının onbeşinci gecesi (Berat gecesi) tecelli eder ve Allah'a ortak koşan kimse ile birbiri arasında husûmet ve düşmanlık olan iki kimse dışındaki bütün kullarını bağışlar."[1]

  "Mecme'u'z-Zevâid" adlı kitabın yazarı şöyle demiştir:

  "Abdullah b. Lehîa'nın zayıf ve Velîd b. Müslim'in de müdellis olmasından dolayı hadisin isnâdı, zayıftır."

  Ayrıca hadisin senedi veya metninde sahih olup-olmadığı konusunda ihtilaf vardır.

  Nitekim Dârekutnî bunu açıklamış ve şöyle demiştir:

  "Hadis, sâbit değildir."[2]

  Muâz b. Cebel, Âişe, Ebu Hureyre, Ebu Sa'lebe el-Huşenî ve diğer sahâbe yoluyla rivâyet olunan hadisler de zayıf olmaktan uzak değildir.Hatta bazıları çok zayıftır.

  İbn-i Receb el-Hanbelî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Şaban ayının onbeşinci gecesinin fazîleti hakkında âlimler arasında görüş ayrılığı olan sayısız hadisler vardır.Âlimlerin çoğunluğu bu hadisleri zayıf kabul etmiş, İbn-i Hibbân ise bazı hadislerin sahih olduğunu söylemiştir."[3]

  Allah Teâlâ'nın dünya semâsına inmesi ise, Şaban ayının onbeşinci gecesine has bir durum değildir. Aksine her gecenin son üçte birlik bölümünde Allah Teâlâ'nın dünya semâsına indiği Buhârî ve Müslim'in sahihleri ile diğer hadis kitaplarında sâbittir. Şaban ayının onbeşinci gecesi de bu gecelerden birisi olduğu için buna dâhildir.

  Bunun içindir ki Allah Teâlâ'nın, Şaban ayının onbeşinci gecesinde dünya semâsına inmesini soran kimseye Abdullah b. Mubârek şöyle cevap vermiştir:

  "Ey zayıf! Şaban ayının onbeşinci gecesi mi? Allah Teâlâ dünya semâsına her gece iner."[4]

  el-Ukaylî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Allah Teâlâ'nın, Şaban ayının onbeşinci gecesinde dünya semâsına inmesi konusunda rivâyet edilen hadislerde bir zayıflık vardır.Allah Teâlâ'nın, dünya semâsına her gece inmesi konusunda rivâyet edilen hadisler ise, sâbit hadislerdir.Bu sebeple Şaban ayının onbeşinci gecesi, her geceye dzhildir inşaallah."[5]

  & & & & & &

  [1] İbn-i Mâce, hadis no:1390.

  [2] "el-İlel"; c: 6, s: 50-51

  [3] Letâifu'l-Meârif; s: 261.

  [4] Ebu Osman es-Sâbûnî -Allah ona rahmet etsin- de "Ehl-i Sünnet İtikadı"; s: 92.

  [5] ed-Duafâ'; c: 3, s: 29.

  Bilimsel kategoriler: