Ramazan orucunun hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Ramazan ayı orucunun hükmü nedir?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Ramazan orucunun hükmü

  ﴿ حكم صوم رمضان ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم صوم رمضان ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Ramazan ayı orucunun hükmü nedir?

  Cevap:

  Ramazan ayı orucu; büluğ çağına gelmiş ve akıl sahibi her mükellefe farzdır. Onun farz oluşu; dînde delilleriyle bilinmektedir. Farz oluşu hakkında müslümanlar arasında hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Orucun farz oluşunu inkâr eden kimse, kâfir olur.

  Allah Teala oruç hakkında şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [ سورة البقرة الآية: ١٨٣ ]

  "Ey îmân edenler! Oruç, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki (itaatte bulunmak ve yalnızca O'na ibâdet etmek sûretiyle sizinle günahlar arasına önlem kılarak Rabbinizden) korkarsınız."[1]

  Âyette geçen "yazıldı" lafzı, "farz kılındı" anlamındadır.

  Allah Teala yine şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ

  [ سورة البقرة الآية: 185 ]

  "Ramazan ayı, insanlara hak yolu gösteren, doğruyu ve hak ile bâtılın birbirinden ayırt etmenin açık delilleri olarak Kur'anın (kadir gecesinde) indirildiği aydır.O halde sizden kim, Ramazan ayını idrak ederse, onda oruç tutsun.Her kim de onda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin.Allah, sizin için (dîninde) kolaylık ister, zorluk istemez.Bütün bunlar, orucu bir aya tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine, orucun sonunda (Ramazan bayramında tekbir getirip) Allah'ın adını yüceltmeniz, sizi doğru yola iletmesi (ve size kolaylık sağlamasına karşılık Allah'a) şükretmeniz içindir."[2]

  Âyette geçen: "Oruç tutsun" ifâdesi, bir emirdir. Emir ise, farziyet ifâde eder.

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de bir hadiste İslâm'ın beş temel üzerine bina olunduğunu haber vermiş ve bunlardan birisinin de Ramazan orucu olduğunu belirtmiştir. [3]

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi: 183

  [2] Bakara Sûresi: 185

  [3] Abdullah b. Cibrîn; "Oruç ile İlgili Fetvâlar", s: 13

  Bilimsel kategoriler: